NIFTY test NIPT: odkrijte 7 pomembnih dejstev

NIFTY test NIPT:

  1. NIFTY je neinvaziven.
  2. NIFTY je predrojstveni.
  3. NIFTY je presejalni.
  4. NIFTY je najbolj natančen v primerjavi z drugimi predrojstvenimi testi.
  5. NIFTY je primeren za vsako nosečnico.
  6. NIFTY je vodilni NIPT test na svetu.
  7. NIFTY je več kot 99% zanesljiv.
NIFTY test NIPT: Odvzem krvi nosečnici za krvne preiskave, npr. NIFTY v ZC Dravlje.

NIFTY je neinvaziven

NIFTY pregled se opravi z analizo materine krvi. To pomeni, da nosečnica da kri, ki jo potem pregledajo v posebnem laboratoriju. Tako test NIFTY ne more škodovati plodu ali nosečnici ali sprožiti izgube ploda.

NIFTY je predrojstveni

NIFTY je predrojstveni test. To pomeni, da se najpogostejše trisomije, spol in morebitne druge kromosomske nepravilnosti odkrivajo še v času nosečnosti in ne šele po rojstvu otroka. NIFTY test lahko opravite od 10. tedna nosečnosti dalje pa vse do konca nosečnosti.

NIFTY je presejalni

NIFTY test je presejalni test. To pomeni, da v obliki odstotka poda verjetnost, ki jo ima plod za spol oz. eno izmed trisomij ali drugih pogostih napak na kromosomih. Ne poda torej končnega odgovora, ampak visoko zanesljiv odgovor.

NIFTY je natančen

NIFTY test je bolj natančen kot drugi predrojstveni presejalni testi (na primer nuhalna svetlina z zgodnjo morfologijo). Bolj zanesljiva od NIFTY-ja sta le invazivna testa amniocenteza in biopskija hormonskih resic.

NIFTY je primeren za vsako nosečnico

NIFTY je primeren test za vsako nosečnico ne glede na njeno starost, morebitno večplodno nosečnost, morebitno nosečnost po zdravljenju neplodnosti ipd. Primeren je od 10. tedna dalje pa vse do konca nosečnosti. Primeren je tudi za večplodne nosečnosti z nekaterimi omejitvami, tako da NIFTY pri večplodnih nosečnostih pred odločitvijo preverite pri izvajalcu, na primer ZC Dravlje.

NIFTY je vodilni NIPT

NIFTY je vodilni neinvazivni predrojstveni NIPT test na svetu. Je prvi med tovrstnimi testi, ki se je pojavil v Sloveniji. Priporoča ga preko 2500 ginekologov iz več kot 20 svetovnih držav.

NIFTY je zanesljiv

NIFTY je na izbrane in s pregledom zasledljive kromosomske napake in spol več kot 99% zanesljiv (za primerjavo – pregled nuhalne svetline je zanesljiv okoli 80 %). To veliki večini nosečnic zadošča. Tisti 1% zanesljivosti pa lahko ponudita samo invazivna predrojstvena testa, amnicenteza in biopsija hormonskih resic.

Članek je nastal v sodelovanju z ZC Dravlje, kjer se lahko prijavite na NIFTY. V Zdravstvenem centru Dravlje je NIFTY test plačljiv po ceniku. V ZC Dravlje pa za nosečnice iz vse Slovenije izvajajo brezplačne preglede nuhalne svetline samo s kartico ZZZS.